Sıkca Sorulan Sorular

Tabii halde kokusuz olan doğalgaza, kullanıcının herhangi bir gaz  kaçağını kolaylıkla fark edebilmesi için koku verici bir  madde eklenir.

Doğalgaz CO (Karbon monoksit) içermediğinden zehirleyici değildir. Doğalgazın, diğer  yakacaklar gibi yanma sonucu  CO (Karbon monoksit) oluşur, zehirlenmeler karbon monoksite bağlıdır. CO kandaki oksijen ile yer değiştirerek kanın vücudun muhtelif yerlerine  oksijen taşımasını önleyerek zehirlenmeye sebep olur. Dolayısıyla bacalar büyük önem  arzeder. Kurallarına göre doğru kullanıldığı sürece doğalgaz en emniyetli yakıttır.

Doğalgazın yanabilmesi için hava ile %5-15 arasında karışım yapması gerekir. Karışım oranı bu aralığın altında ya da üstünde olursa doğalgaz yanmaz. En iyi yanma karışımı %9 doğalgaz ve %91 havadır.

Doğalgaz, verilen yakma havası ile kolayca birleşerek tam yanma sağlar, dolayısıyla dışarıya atılan ısıtılmış ancak yanma işlemine karışmamış hava miktarı daha azdır. Bacadan atılan  enerji daha az olduğundan, doğalgaz daha verimli bir yakıttır. Katı ve sıvı yakıtlarda ise  karbon monoksit çıkışı nedeniyle eksik yanma söz konusudur.

Başta Metan (CH4)  ve  Etan (C4H6)  olmak üzere çeşitli karbonhidratlardan oluşan, yanıcı  renksiz, kokusuz havadan hafif bir gazdır.

Organik maddelerin yeryüzünün alt katmanlarında milyonlarca yıl süren doğal dönüşümü  sonucunda oluşur. Kaynağından çıkarıldığı haliyle, herhangi bir işlemden geçirilmeksizin  kullanılabilmektedir.

Bilinen doğalgaz rezervlerinin petrol rezervlerine eşdeğer olduğu bilinmektedir. Ancak petrol  tüketimi daha fazla olduğu için doğalgaz rezervlerinin petrol rezervlerine göre iki kat daha  fazla dayanacağı tahmin edilmektedir. Doğalgaz rezervlerinin ömrü bilinen kaynaklarla 70 yıl  civarında tahmin edilmektedir.

M.Ö. 50'de Roma'da Uesta Tapınağındaki aşk tanrıçası heykelinin doğalgazdan elde edilen  sürekli alev ile aydınlatıldığı bilinmektedir. M.S. 150'de Çin Sichan'da tuzun çökertilmesi işleminde, yakıt olarak kullanılmak için yer altı rezervarlarından sızan  doğalgazın bambu borularla taşındığı kayıtlara geçmiştir. Marco Polo gezileri sırasında Bakü'deki Zoroastrian ateş tapınağında yüzyıllardan beri yanmakta olan doğalgaz alevlerini tespit etmiştir. Avrupa'da 1659 yılında İngiltere'

Doğalgaz temiz bir gazdır. Tam yandığında kül, karbon monoksit (CO) ve kükürt bileşenleri oluşturmaz  ve çevrede asit yağmuruna  sebep olmaz. Yalnızca karbondioksit ve su buharı  meydana gelir. Bunun yanında azot oksit emisyonu (NOX ) diğer yakıtlara kıyasla çok daha azdır.

Doğalgaz konutlarda başlıca; Isıtma ve Soğutma, Sıcak su elde etme, Pişirme amaçlı kullanılır. Merkezi ısıtma sistemi olan binalarda sıcak su ve pişirme amacıyla dairelere kolon hattı ile doğalgaz verilebilir. Bireysel kullanımda ise şu seçenekler söz konusu olabilir. Sadece ısınma amacıyla (Doğalgaz sobası, Kat kaloriferi) Isınma ve Sıcak su amacıyla (Kombi, Boylerli kat kaloriferi, Kat kaloriferi + şofben)

Küçük sanayi, atölye ve fırınlarda üretim amaçlı kullanılır. Demir-çelik, çimento, kimya  sanayiinde, cam ve kiremit imalatında da yaralanılan doğalgaz, tekstil sektörü için de önemli bir enerji kaynağıdır. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının küçümsenmeyecek bir kısmı doğalgazla çalışan santrallerde üretilmektedir. (kojenarasyon)

Uzun zaman dilimi içinde aynı yakıt kalitesi elde edilebilir. Gaz oluşundan  dolayı hava ile çok iyi karıştığından yanma verimi yüksektir. Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur. Zaman da kısadır. Böylece daha küçük kazanlar kullanılarak  Verimli bir yakıt olması sebebiyle hem ekonomiktir hem de enerji tasarrufu  sağlar. Doğalgazlı sistemlerde yanma hassas olarak kontrol edilebildiği için yakıt kaybı çok azdır. Merkezi sistemlerde, alev boyu fuel-oil ve kömüre  göre daha kısadır,